Space

Szolgáltatási szabályok

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

§ 1.

Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (2002. júlus 18.) 8. cikkely (1) bekezdés (1) pont értelmében meghatározott Szabályok (Jogi Közlöny, 2002, 144. sz., 1204. elem és annak módosításai). A szabályok kifejezetten előírják a következőket: elektronikus úton biztosított szolgáltatások típusai és köre;elektronikus szolgáltatások biztosításának feltételei, ideértve a következőket is: a Szolgáltató által alkalmazott informatikai rendszer használatához szükséges műszaki követelmények, az Ügyfél által létrehozott törvénytelen tartalmak tilalma, az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodások megkötésének és megszüntetésének feltételei, az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panasztételi eljárás.

§ 2.

Definíciók

Jelen szabályok értelmezésében az alábbi kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

 1. Szolgáltató - KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (korlátolt felelősségű társaság), melynek székhelye Kleosin at ul. Zdrojowa 51, a Cégjegyzékbe 0000187613 KRS számmal bevezette a Białystok Kerületi Bíróság, Nemzeti Bírósági Nyilvántartás, XII. Kereskedelmi Osztály; Adószám (NIP): 9661319453; jegyzett tőke: PLN 350 000,00
 2. Ügyfél - természetes személy, jogi személy vagy a törvény alapján jogképességgel bíró más szervezet, mely a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított Szolgáltatásokat használja
 3. Weboldal a Szolgáltató weboldala, melynek webcíme http://pl.kan-therm.com/, illetve ennek aloldalai.
 4. Szolgáltatások – az Ügyfélnek a Szolgáltató által elektronikusan biztosított szolgáltatások, a Szabályok 4. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően
 5. Személyes adatok - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) által meghatározott adatok.
 6. Jelszó – alfanumerikus és/vagy különleges karakterek az Ügyfél által a Regisztrációs eljárás során megadott sorozata, mely alapján az Ügyfél jogosultságai biztosításra kerülnek, mikor bejelentkezik a Fiókjába a Weboldalon.
 7. Fiók – a Weboldal az Ügyfél általi regisztrációt követően elérhető része, mellyel lehetővé válik a Szabályokban meghatározott szolgáltatások használata.
 8. Bejelentkezés – Az Ügyfél a Fiókhoz való hozzáféréshez szükséges e-mail címe, melyet a Regisztráció során adott meg.
 9. Szabályok – jelen Szabályok, melyek előírják a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott elektronikus szolgáltatás alapelveit, illetve az e szolgáltatások Ügyfél általi felhasználásának alapelveit.
 10. Regisztráció – az Ügyfél által tett önkéntes lépés, mellyel Fiókot hoz létre a Weboldalon. A Weboldalra való regisztráció ingyenes.

§ 3.

Szolgáltatások igénybevételének feltételei

 1. A Weboldal Ügyfél általi használatának megfelelő használatához a következő műszaki feltételek kell, hogy teljesüljenek:
  1. Internethozzáférés
  2. Cookie-kat, JavaScript és Flash eszközöket támogató böngésző

§ 4.

Szolgáltatások típusai, természete és köre

 1. A Szolgáltató a következő Szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél számára:
  1. Hozzáférés a Weboldalon nyilvánosan elérhető tartalmakhoz
  2. Fiók fenntartása és ahhoz való hozzáférés
  3. Képzési menedzsment panelhez való hozzáférés
  4. Szolgáltató által szervezett képzésekre való regisztráció
  5. Szolgáltató által szervezett eseményekre való regisztráció
  6. Kereskedelmi információk elektronikus továbbítása
 2. A Weboldalon nyilvánosan elérhető tartalmakhoz való hozzáférés biztosítására irányuló szolgáltatás keretében a Weboldal az interneten nyilvánosan elérhető források közé kerül besorolásra, így a hálózat minden érdeklődő felhasználója bármikor hozzáférhet ahhoz. Jelen szolgáltatás használata anonim alapon történik.
 3. A szolgáltatói megállapodás megkötése a következők szerint történik:
  1. A Weboldalon nyilvánosan elérhető tartalmakhoz való hozzáférés biztosítására irányuló szolgáltatás tekintetében  a Weboldal Ügyfél általi megnyitásával
  2. A Fiók fenntartására és a Fiókhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatás tekintetében – a Regisztrációval
  3. A Menedzsment panelhez való hozzáférésre irányuló szolgáltatás tekintetében – a Regisztrációval
  4. A Képzési regisztráció szolgáltatás tekintetében – a képzés jelentkezési lapjának kitöltésével, a szükséges mezők bejelölésével és az elfogadás gombra való kattintással (pl. „Küldés”)
  5. Az Esemény regisztráció szolgáltatás tekintetében – az esemény jelentkezési lapjának kitöltésével, a szükséges mezők bejelölésével és az elfogadás gombra való kattintással (pl. „Küldés”)
  6. A kereskedelmi információk küldésére irányuló szolgáltatás tekintetében – a vonatkozó nyomtatvány benyújtásával, a kereskedelmi információk e-mail útján való elküldésébe való önkéntes beleegyezéssel és az elfogadás gombra való kattintással (pl. „Küldés”, „Megrendelés”)
 4. A nyilvánosan elérhető tartalmakhoz való hozzáférés biztosítására irányuló szolgáltatás biztosításához nincs szükség regisztrációra. A szolgáltatás azon időtartamra biztosított, amíg az Ügyfél hozzáfér a Weboldalon megjelenő nyilvánosan elérhető tartalomhoz.
 5. A Fiók fenntartására és a Fiókhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatásnál a Regisztrációhoz a Regisztrációs eljárás teljesítésére van szükség. A regisztrációt az Ügyfél a Weboldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével végezheti el, bejelölve a szükséges mezőket és rákattintva az elfogadás gombra (pl. „Küldés”, „Fiók létrehozása”). A fentieket követően az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre (e-mail) elküldjük a Regisztráció megerősítését és egy aktivációs linket, mely a megadott e-mail cím pontosságának megerősítésére szolgál.
 6. A Fiók fenntartására és a Fiókhoz való hozzáférésre irányuló szolgáltatást kizárólag az az Ügyfél jogosult használni, akinek adatait a Regisztrációs folyamat során, a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadták. Az Ügyfél számára tilos más Ügyfelek Fiokját használni vagy saját Fiókjához más Ügyfelek vagy harmadik felek számára hozzáférést adni.
 7. Az Ügyfél köteles Bejelentkezési nevét és Jelszavát bizalmasan kezelni.
 8. Az Ügyfél köteles megadni Bejelentkezési nevét és Jelszavát minden alkalommal, amikor Fiókjába bejelentkezik.
 9. A Bejelentkezési név egy olyan aktív e-mail cím kell, hogy legyen, melyet az Ügyfél jogosult használni.
 10. A jelszó legalább 8 alfanumerikus karakterből és/vagy különleges karakterből kell, hogy álljon.
 11. Az Ügyfél jogosult a Jelszót módosítani a Fiókból vagy a Fiók bejelentkezési lapján található „Jelszó visszaállítása” funkció használatával.
 12. A Fiók a következő funkciókkal rendelkezik:
  1. Fiók kezelése
  2. Szolgáltatások használata
 13. A Fiók fenntartására irányuló szolgáltatás határozatlan ideig kerül biztosításra. Az Ügyfél jogosult bármikor követelni a Fiók törlését. A Fiók törlésére irányuló kérelmét az Ügyfél a Szolgáltató e-mail címére küldheti be. A Fiók törlése egyenértékű az elektronikus szolgáltatások biztosítására irányuló megállapodás megszüntetésével.
 14. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fiók (biztosított szolgáltatások körének) felfüggesztésére, törlésére vagy annak funkcióinak korlátozására, különösképp:
  1. Az általában vonatkozó jogszabályok által megadott esetekben
  2. Ha az Ügyfél a Fiókot vagy más Szolgáltatásokat jelen Szabályokat sértő módon használja
 15. Ha a Fiók felfüggesztésére vagy működésének korlátozására a Fiók szabályellenes használata miatt kerül sor, a Fiók működésének Ügyfél kérésére történő helyreállítása kizárólag akkor történhet meg, ha az Ügyfél felhagy a szabálysértő tevékenységgel és a Szolgáltató által meghatározott módon és mértékben megszünteti annak következményeit.
 16. A képzési menedzsment panelhez való hozzáférés biztosítására irányuló szolgáltatás  keretében a Szolgáltató hozzáférést biztosít az Ügyfélnak a menedzsment panel modulhoz, mellyel a Szolgáltató által szervezett képzések kezelhetők. A hozzáférés a Fiókba való bejelentkezést követően kerül biztosításra. A képzési menedzsment panelhez való hozzáférés biztosítására irányuló szolgáltatás határozatlan ideig kerül biztosításra, de legfeljebb addig, amíg a Fiókhoz való hozzáférés biztosításra kerül.
 17. A Szolgáltató által szervezett képzésre való regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenie egy képzési jelentkezési űrlapot, be kell jelölnie a szükséges mezőket és rá kell kattintania az elfogadás gombra (pl. „Küldés”).
 18. A képzésre való regisztráció biztosítására irányuló szolgáltatás részeként a Szolgáltató jogosult elküldeni az Ügyfél e-mail címére a következőket:
  1. Információt a képzés dátumáról
  2. Értesítést a képzés megszüntetéséről
  3. Részvételi igazolást
  4. Kiegészítő képzési anyagokat
 19. A Képzési jelentkezési szolgáltatás biztosítására vonatkozó megállapodás a megállapodás teljesülésekor megszűnik.
 20. A Szolgáltató által szervezett képzésre való regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenie egy képzési jelentkezési űrlapot, be kell jelölnie a szükséges mezőket és rá kell kattintania az elfogadás gombra (pl. „Küldés”). A Szolgáltatás biztosítására vonatkozó megállapodás a megállapodás teljesítésekor megszűnik.
 21. A kereskedelmi információk e-mail útján való küldésére irányuló szolgáltatás megrendeléséhez az Ügyfélnek ki kell töltenie a vonatkozó nyomtatványt, önkéntes hozzájárulását kell, hogy adja a kereskedelmi információk e-mail útján való elküldéséhez az elfogadás gombra való kattintással (pl. „Küldés”, „Megrendelés”).
 22. Az Ügyfél jogosult bármikor letiltani az elektronikus úton továbbított kereskedelmi információt. Ehhez az Ügyfélnek e-mailt kell küldenie a Szolgáltatónak, mely e-mail egyenértékű az elektronikus szolgáltatások biztosítására vonatkozó megállapodás megszüntetésével. A szolgáltatás határozatlan időre kerül biztosításra.
 23. A Szolgáltatások az Ügyfeleknek ingyenesen kerülnek biztosításra.

§ 5.

Ügyfél kötelezettségei

 1. A Szolgáltatások használata során az Ügyfél a következő kifejezett kötelezettségekkel bír:
  1. A Weboldalt úgy használni, hogy a használat ne akadályozza annak működését, például adott szoftverek vagy készülékek használata miatt (különös tekintettel a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló elektronikus módszerekkel biztosított egyes szolgáltatások védelméről szóló törvényben (2002. július 5., Jogi Közlöny, 126. sz., 1068. elem és annak módosításai) tiltott készülékekre).
  2. A Szolgáltatásokat a Lengyel Köztársaság vonatkozó törvényeinek, a Szabályok előírásainak, valamint az internethasználat és bevett gyakorlat általános alapelveinek megfelelően felhasználni.
 2. Az Ügyfél bármely olyan tudatos vagy véletlen cselekedete,  mely jelen Szabályok megsértéséhez, a Szolgáltató vagy harmadik felek hírnevének sérelméhez vagy az általánosan alkalmazandó törvények megsértéséhez vezet a Szolgáltatások jogtalan használatának minősül. A következő tevékenységek kifejezetten tiltottnak minősülnek:
  1. Mások személyi jogait sértő tevékenységek
  2. Harmadik felek szellemi tulajdonjogának megsértése
  3. Harmadik felek üzleti titkainak megsértése
  4. Tisztességtelen versenynek minősülő tevékenységek
  5. Diszkriminációval járó vagy arra bármilyen alapon felbujtó tevékenységek
  6. Törvénytelen cselekedetre felbujtó vagy azt szorgalmazó tevékenységek
 3. A fenti 1. - 2. bekezdések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a következőkre:
  1. Felszólítani az Ügyfelet a jogellenes tartalom eltávolítására
  2. Előzetes figyelmeztetés vagy felkérés nélkül törölni az illegális tartalmat
  3. Letiltani az Ügyfél Weboldalhoz vagy egyéb Szolgáltatásokhoz való hozzáférését
  4. Visszautasítani a Szolgáltatások Ügyfélnek való biztosítását
 4. A Szolgáltatások Ügyfél általi felhasználásához szükség lehet az Ügyfél személyes adatainak megadására. Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére vonatkozó alapelveket jelen Adatvédelmi nyilatkozat határozza meg. További információért lásd az Adatvédelmi nyilatkozat fület.
 5. Az Ügyfél köteles kizárólag pontos adatokat megadni, melyek használata,
  benyújtása vagy a Szolgáltatások nyújtásának keretében zajló későbbi
  felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél jogait.

§ 6.

Felelősség

 1. Az Ügyfél köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa az elektronikus Szolgáltatások biztonságos elérését.
 2. A Szolgáltató felelősséggel tartozik minden a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő, egy adott Szolgáltatás hibájából eredő kárért.
 3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfél  cselekedete vagy mulasztása miatt bekövetkező károkért, különös tekintettel  a Szolgáltatások  Ügyfél  általi nem megfelelő felhasználására és  a Szolgáltatások általában alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak nem megfelelő felhasználására.
 4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a külső okokból (pl. berendezés, szoftver, kapcsolat stb.) miatt vagy egyéb, érdekkörén kívül eső okokból bekövetkező adatvesztés miatt.
 5. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltatások felhasználásával továbbított üzenetek tartalmáért.
 6. Az Ügyfél  felelősséggel  tartozik  a  Szolgáltatások  a bejelentkezési  adatok (bejelentkezési név és jelszó) felhasználásával történő hitelesítést követő felhasználásáért.
 7. A Szolgáltató  nem tartozik felelősséggel semmilyen üzenet tartalmáért vagy olyan kárért,  mely  az  Ügyfél  az általánosan  alkalmazandó  törvényeket  vagy a Szabályzatot sértő cselekedeteinek következtében merültek fel.
 8. A Szolgáltató, a kötelezően alkalmazandó törvények figyelembevétele mellett, teljeskörű, abszolút felelősséggel tartozik az Ügyfélnek a Szolgáltatásnyújtásból következő károkért. A felelősség az Ügyfél által ténylegesen elszenvedett kárra korlátozódik (damnum emergens), függetlenül a felelősség jogalapjától.

§ 7.

Szellemi tulajdonjogok

 1. A Szolgáltató minden szöveges és grafikus elemének, fényképének, alkalmazásának, adatbázisának  és  az  egyes  Szolgáltatásoknak  a szerzői jogai, de kifejezetten weboldal forráskódjának, grafikus  elemeinek, adatlapjainak, nyomtatványainak, szkriptjeinek, anomációinak szerzői jogai a Szolgáltató tulajdonában állnak és jogi védelmet élveznek, különös tekintettel a szerzői jogról és egyéb vonatkozó jogokról szóló törvényre (1994. február 4., egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2006, 90. sz., 631. elem és annak módosításai), és az Ipari tulajdonjogi törvényre (2000. június 30., Jogi Közlöny, 2003, 119. sz., 1117. elem és annak módosításai).
 2. A rendelkezésre bocsátott anyagok másolásához és terjesztéséhez a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
 3. Az Ügyfél a biztosított Szolgáltatások tartalmának és azok komponenseinek felhasználására kizárólag a Szabályokban meghatározott feltételekkel és a  Szolgáltatás használatának céljából jogosult.

§ 8.

Tájékoztató a cookie-k kezeléséről

 1. A Weboldal megfelelő működésének biztosításának érdekében kis cookie-kat tárolhat és nyithat meg az Ügyfél számítógépén vagy egyéb végberendezésén.
 2. A Cookie-házirendért lásd az Adatvédelmi nyilatkozat fület.

§ 9.

Panasztételi eljárás

 1. A Szolgáltatások műszaki tényezőivel kapcsolatos panaszokat, illetve a   Szolgáltatásokkal   kapcsolatos egyéb panaszok benyújthatók e-mailben a [email protected] címre vagy írásban – a Szolgáltató címére.
 2. A panaszt az annak felmerülését követő 7 (hét) napon belül be kell nyújtani.
 3. A panaszhoz csatolni kell az alapjául szolgáló probléma rövid leírását, az előfordulás idejét és dátumát, valamint az Ügyfél azonosítási információit (postai és e-mail címet is beleértve).
 4. A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy az átvételt követő 14 (tizennégy)  napon belül kivizsgálja a panaszokat. A Szolgáltató a panasztevőt azonnal, elektronikus úton  értesíti  a panasz  vizsgálatának  végkimeneteléről  a panasz  benyújtásakor  megadott   e-mail címen.
 5. A jelen szakasz fenti 3. bekezdésében megadott adatokat nem tartalmazó,   illetve a 2. bekezdésben megadott határidő után elküldött panaszok nem kerülnek kivizsgálásra.

§ 10.

Záró rendelkezések

 1. A Szabályok, illetve annak esetleges módosításainak tartalma az általános alkalmazandó törvények rendelkezéseinek megfelelően módosulnak, különös tekintettel az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körére és a szolgáltatásnyújtás módjára vonatkozó módosítások esetén; ez vonatkozik a Szabályok tartalmára, a nyilvánvaló hibák és helyesírási hibák javításának, a Szabályokkal kapcsolatos hiányosságok vagy pontatlanságok orvoslásának szükségességére, amennyiben azok a rendelkezések megfelelő értelmezésével nem elháríthatók.
 2. A Szabályok módosítása esetén az Ügyfél értesítése a módosítások Weboldalon való feltüntetésével történik. A felhasználó az esetleges módosításokról a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre küldött értesítés útján kap tájékoztatást. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a Szabályok új tartalmát, köteles a módosításról szóló értesítést követő 14 napon belül értesíteni a Szolgáltatót a következő címre küldött e-mail útján: [email protected]. Az elfogadás elutasítása a Hírlevélre vonatkozó szolgáltatói szerződés azonnali hatályú megszüntetését eredményezi. A jelen Szabályoknak megfelelően létrejött folyamatos megállapodások esetén a módosított Szabályok kötelező érvényűek az Ügyfélre nézve, feltéve, hogy a Polgári Törvénykönyv 384. cikkelyében meghatározott követelmények teljesülnek, azaz az Ügyfél megfelelően tájékoztatva lett a módosításokról és nem szüntette meg a megállapodást az értesítést követő 14 naptári napon belül.
 3. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatói megállapodás akkor szűnik meg, mikor az Ügyfél felhagy a Szolgáltatások használatával.
 4. A regisztrációhoz kötött és határozatlan időre szóló Szolgáltatói megállapodást bármely Fél megszüntetheti, 1 hónapos előzetes értesítés mellett.
 5. A jelen Szabályok által nem szabályozott kérdésekben a lengyel törvények általánosan alkalmazandó rendelkezései irányadók. Az esetleges jogviták tekintetében a Felek Lengyelország bíróságainak illetékességét jelölik ki.
 6. A Szabályok 2021. január 4-én lépnek hatályba.

Cookie beállítások

Cookie-kat („sütiket”) használunk számos különféle szolgáltatás biztosítására, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére, az Ön érdeklődési köreinek megfelelő reklámok megjelenítésére és közösségi média funkciók biztosítására. Egyes cookie-k szükségesek lehetnek a weboldal megfelelő működéséhez és lehetővé teszik Önnek bizonyos funkciók használatát. Az Ön hozzájárulásával weboldalunk fejlesztésére analitikai cookie-kat, a weboldalunkon feltüntetett hirdetések és tartalmak megjelenítésére marketing cookie-kat használunk. További információ a cookie-król és használatukról.
Ha az „Összes elfogadása” gombra kattint, az összes cookie használatához hozzájárulását adja. A „Cookie beállítások személyre szabása” gomb megnyomásával kiválaszthatja, mely cookie-kat kívánja elfogadni. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Cookie beállítások

Ez az eszköz segít kiválasztani és deaktiválni a weboldalon használt különféle címkéket/nyomkövetőket/analitikai eszközöket.